Obrázek hotelu Tureckem od severu k jihu

Tureckem od severu k jihu

Star Star Star Star
Turecko

Čtyřhvězdičkový hotel Tureckem od severu k jihu se nachází v Turecku.

Dovolenou si můžete vybrat z 2 termíny s odletem Praha. Nejlevnější dovolená vychází na 32 639 Kč a naopak nejdražší zájezd stojí 32 639 Kč.

Nejlevnější nabídka
32 639 Kč
07.-14. 05. 2023, Letecky – Praha, Plná penze Zakoupíte přímo na cedok.cz. Vybrat jiný termín
ProdejceTermínStravaOdletCena za osobu
cedok.cz
07. 05. - 14. 05. 2023 / 7 nocí
Plná penze
Praha
32 639 Kč
cedok.cz
20. 05. - 27. 05. 2023 / 7 nocí
Plná penze
Praha
32 639 Kč

O hotelu

  • Popis hotelu od CK:
atraktivní okruh Tureckem s bohatým programem  ubytování v hotelech**** s plnou penzí výlet lodí po Bosporu prohlídka Istanbulu  Pamukkale (sněhobílá jezírka), archeologické naleziště Trója, chrám bohyně Artemis -  Efez, akropole Pergamon 1. den: Odlet z Prahy do Istanbulu, města na dvou kontinentech, u dvou moří, odvěké křižovatce obchodních cest mez Evropou a Asií, po příletu transfer z letiště do metropole k prohlídce nejznámějších památek - úchvatného byzantského kostela Hagia Sophia – „Chrám Boží moudrosti“ s nádhernými byzantskými mozaikami, postavená byzantským císařem Justiniánem kolem roku 532 jako největší a nejmonumentálnější stavba tehdejšího světa, později přestavěna na mešitu a dnes muzeum. Návštěva další z hlavních ozdob města, dechberoucí mešity sultána Ahmeda přezdívané kvůli barvě obložení modrozelenými dlaždicemi interiéru jako Modrá mešita. Náměstí Hipodrome - bývalé centrum správní a politické činnosti Konstantinopole s obeliskem z Egypta, Hadím sloupem z Delf a fontánou Willhelma II., v průběhu dne oběd, transfer na hotel, večeře, nocleh.   2. den: Po snídani výlet lodí po Bosporu s krásnými výhledy na evropskou i asijskou část města lemované mešitami a paláci osmanských sultánů. Odpoledne monumentální palác Topkapi – rezidence osmanských sultánů, centrum vlády osmanské říše a dnes rozsáhlé muzeum s mnoha sbírkami. Návštěva vyhlášeného Velkého bazaru, jednoho z největších komplexů tržnic na světě, individuální volno, návrat na hotel, večeře. 3. den: Po snídani odjezd k nejužšímu úseku průlivu Dardanely s přístavním městem Canakkale nazývaným „hrnčířský hrad“ pro své světoznámé výrobky z keramického smaltu – prohlídka města a přístavu s námořním muzeem. Odpoledne odjezd do bájné starověké Tróji zmiňované již v Homérově Iliadě – prohlídka legendárního archeologického naleziště se známou dřevěnou rekonstrukcí trojského koně, ohromujícími kamennými stavbami a hradbami, dvěma svatyněmi, domy z různých období i římským divadlem. V průběhu dne oběd. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.   4. den: Po snídani odjezd k návštěvě velkolepé akropole Pergamon shlížející z návrší na novodobou Bergamu – prohlídka jedné z nejpůsobivějších památek v Turecku – Athénin chrám, Diův oltář patřící k největším chrámům akropole, Dionýsův chrám, Traianův chrám z bílého mramoru, knihovna, tržiště, divadlo z 3. stol. př.Kr. a římské lázně, Rudá bazilika… V průběhu dne oběd. Odjezd na ubytování, večeře.   5. den: Po snídani odjezd do Efezu. Prohlídka pozůstatků jednoho z největších a nejdůležitějších měst své doby – Chrám bohyně Artemis (jeden ze Sedmi divů světa), Celsova knihovna, Hadriánův chrám, amfiteátr vytesaný do úbočí hory Pion, Herkulova brána, Mramorová ulice dlážděná mramorovými deskami, Kolonádová ulice lemovaná jónskými a korintskými sloupy, lázně… Odjezd k nedalekému Domu blahoslavené Panny Marie, kde až do své smrti pobývala Ježíšova matka a jíž uctívají křesťané i muslimové a každoročně ho poutníci obou vyznání navštěvují. V průběhu dne oběd. Dojezd na ubytování, večeře.   6. den: Po snídani odjezd do Pamukkale. Cestou návštěva pozůstatků nedalekého lázeňského města Hierapolis - Apollónův chrám, velkolepá nekropole, amfiteátry, chrámy, zachovalé dlážděné cesty… Poté již návštěva jedné z nejúchvatnějších přírodních památek Turecka – Pamukkale - unikátní místo plné sněhobílých jezírek, jež po tisíciletí vznikala vyvěráním termální vody. Celým areálem je možné procházet po chodnících a lávkách nebo se vykoupat v bazénu s termální vodou. V průběhu dne oběd. Odjezd horskou krajinou s jezery až na pobřeží Turecké riviéry, ubytování v Antalyi, večeře.   7. den: Po snídani odjezd k návštěvě starověkého města Perge s rozlehlým archeologickým nalezištěm – divadlo, Helénistická brána, dvoje lázně s vodovodním systémem, zbytky hradeb, kolonáda, bazilika… Přejezd do nedalekého města Aspendos s dochovaným římským amfiteátrem a akvaduktem. Odjezd k působivému vodopádu na řece Manavgat s úchvatně tyrkysovou barvou, volno. V průběhu dne oběd. Návrat do hotelu, večeře.   8. den: Po snídani individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště v Antalyi a odlet přes Istanbul do Prahy. • příplatek za jednolůžkový pokoj 5.290,- Kč • leteckou přepravu Praha-Istanbul/Antalya-Istanbul-Praha včetně tax a příplatků • 7 noclehů v hotelech**** ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí • výlet lodí po Bosporu• vstupy dle programu• doprava autokarem dle trasy zájezdu • služby průvodce a místního průvodce• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje:  - spropitné 4-5  €/osoba/den- nápoje (obědy, večeře)- audio guide v IstanbuluZměna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků k realizaci zájezdu je 15 osob.

Fotky

Tureckem od severu k jihu – fotka 1
Tureckem od severu k jihu – fotka 2
Tureckem od severu k jihu – fotka 3
Tureckem od severu k jihu – fotka 4
Tureckem od severu k jihu – fotka 5
Tureckem od severu k jihu – fotka 6
Tureckem od severu k jihu – fotka 7
Tureckem od severu k jihu – fotka 8
Tureckem od severu k jihu – fotka 9
Tureckem od severu k jihu – fotka 10
Tureckem od severu k jihu – fotka 11