Mosambik
Mosambik

Kultura a lidé v Mosambiku

Historie v kostce

Historie osídlení Mosambiku sahá až do pravěku, ale původní obyvatelé neměli mnoho možností rozvíjet se samostatně, nejprve byli ovládnuti Araby, poté Portugalci, kteří zde vytvořili svou kolonii existující až do roku 1975. Nezávislosti samozřejmě předcházela občanská válka, v níž byly jednotky Mosambičanů podporovány především komunistickými státy, což ovlivnilo další politické směřování státu, který se přihlásil k marxismu. To byl impuls k nové nespokojenosti a další občanské válce. Ke snaze o demokracii dospěl Mosambik až roku 1990. 

Lidé

Mosambičané se dělí do mnoha kmenů (Makukové, Tsongové, Malawijci, Senové, Šonové atd.). Velká část obyvatel (až 40 %) zůstává negramotná. V novodobých dějinách Mosambiku proběhly neúspěšné snahy o zvýšení vzdělání a také snahy zemi sjednotit potlačením kmenové identity, akce připomínala spíše etnické čistky založené na násilném přesidlování.

Je třeba počítat s odlišnostmi ve zvyklostech a povaze lidí, nedochvilnost je zcela běžná, stejně jako zdvořilost.

V zemi jsou praktikována domorodá náboženství, část obyvatel se hlásí k islámu, asi 56 % obyvatel ke křesťanství. Působí zde také celá řada náboženských sekt, jejichž rituály jsou poněkud zvláštní.

Mozambik má asi 2,5x více obyvatel než Česko.

Svátky

Svátků se v Mosambiku neslaví mnoho. Dny pracovního klidu jsou:

  • 1. leden,
  • 3. únor – Den hrdinů,
  • 7. duben – Den mosambických žen,
  • 1. květen – Den pracujících,
  • 25. červenec – Den nezávislosti,
  • 7.  září – Den mírové dohody z Lusaky,
  • 25. září – Den ozbrojených sil,
  • 14. říjen – Den míru a národního usmíření,
  • 10. listopad – Den hlavního města Maputo,
  • 25. a 26. prosinec – Vánoce.

Pokud připadne svátek na neděli, bývá zpravidla volno v pondělí. Obchody bývají otevřené ve všední dny od 8 do 17:30 hodin.

Kultura

Země je silně ovlivněna tradičními domorodými kulturami, které se v průběhu dějin smísily s arabskými a především portugalskými vlivy. Ostrov Mosambik je zapsán na seznamu UNESCO. V zemi je tradiční košíkářství, výrobky z kůže a keramiky, dřevořezby, sarongy.

Jazyk

Úředním jazykem je portugalština, avšak ovládá ji jen asi polovina obyvatel, sotva pro 10 % obyvatel je portugalština jazykem mateřským, většina lidí hovoří regionálními jazyky. Angličtinu ovládá jen zanedbatelný počet obyvatel.

Turismus

Mosambik na turisty stále čeká. Je to škoda, protože se jedná o zemi atraktivní, na druhé straně zde nejsou dostatečně rozvinuté turistické služby. Přijíždějí sem spíše dobrodruzi, ale také lidé vyhledávající potápění, korálový útes při pobřeží je nezničený a velmi atraktivní.

Ačkoliv je v současnosti území Mosambiku bez min, pozůstatky války jsou vidět nejen v chudobě, ale také v krajině. Není neobvyklé narazit na zaparkované tanky uprostřed pustiny.

Geografie

Mosambik s hlavním městem Maputo rozděluje řeka Zambezi na dvě oblasti, přičemž cesta mezi nimi je možná po dvou velkých mostech. Jižně od Zambezi najdeme úrodnější nížinatější kraj, severně pak kopcovitou oblast s náhorními plošinami.

Celkově je Mosambik 10x větší než Česko.

Chystáš se do Mosambiku?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.