Pitcairnovy ostrovy
Pitcairnovy ostrovy

Kultura a lidé na Pitcairnovo ostrovech

Historie v kostce

V 15. století byl ostrov obýván Polynésany, kteří žili jak na ostrově Pitcairn, tak na ostrově Henderson. Když však byly ostrovy v 17. století objeveny Evropany, byly již neobydlené. 

Historie znovuosídlení ostrova Pitcairn je stejně tak zajímavá jako jeho panenská příroda. A to dokonce tak, že o tom Jules Verne napsal v roce 1879 knihu s názvem Vzbouřenci na lodi Bounty, která vycházela z faktů získaných z britských námořních dokumentů. Stejně tak bylo o tématu natočeno několik filmů.

Ostrov byl znovuosídlen vzbouřenci z lodi Bounty, kteří se v roce 1790 vzbouřili krutým podmínkám, jež panovaly v té době na lodi. Část vzbouřenců se vrátila na Tahiti, odkud loď vyplula, ale 28 lidí si vybralo jako svůj úkryt před trestem smrti právě ostrov Pitcairn a založili zde novou civilizaci. Po vylodění na ostrově loď zapálili a dodnes je potápění k vraku lodi v zátoce Bounty Bay jednou z atrakcí ostrova. Jak se později ukázalo, udělali dobře, jelikož vzbouřenci na Tahiti byli vypátráni a popraveni. Avšak ani jejich osud nebyl jednoduchý a téměř všichni muži se navzájem postupně povraždili. Ostrov se stal v roce 1838 britskou kolonií. 

Ostrovy Henderson, Ducie a Oeno byly připojeny k Británii v roce 1902 a od roku 1938 jsou zahrnuty do administrativní jednotky Pitcairnovy ostrovy.

Hlavním zdrojem příjmu obyvatel je prodej poštovních známek (sběratelům), prodej medu, mincí a suvenýrů projíždějícím lodím, které většinou míří ze Spojeného království na Nový Zéland. Místní se živí zemědělstvím, rybolovem a do jisté míry i turismem. V poslední době o prodej známek již není takový zájem a ostrov začíná trápit nedostatek práce. 

Ostrov má velmi úrodnou půdu a umožňuje pěstovat různé druhy ovoce a zeleniny, například citrusy, cukrovou třtinu, banány nebo jamy (pozn. exotická zelenina nahrazující brambory). Dalším důležitým zdrojem obživy je rybolov.

Lidé

Aktuálně k roku 2016 zde žije 49 lidí a většinou jde o potomky zmíněných vzbouřenců. V 50. letech 19. století dosáhl ostrov svých kapacitních možností a 193 lidí se za pomoci britské vlády odstěhovalo na ostrov Norfolk, aby se po 18 měsících vrátilo zpět 17 osadníků a o 5 let později dalších 27. Největší počet obyvatel ostrova byl 233 obyvatel v roce 1937. 

Všichni obyvatelé se hlásí k náboženství Adventisté sedmého dne. Lidé jsou zde velice milí a nade vše milují svůj izolovaný ostrov.

Svátky 

Typickým svátkem ostrovanů je Bounty Day, který se zde slaví 23. ledna, tedy v den, kdy vzbouřenci dorazili na ostrov. Oslava svátku připomíná vylodění a spálení lodi a je doprovázena stavěním replik lodi a také jejich následným spálením.

Kultura

Mezi tradiční řemesla, která můžete na ostrově vidět, patří pletení košíků z listů kokosových palem, řezbářství a malování obrázků na velké listy stromu The Orchid Tree. 

Jazyk

Úředním jazykem je angličtina a pitcairnština.

Pitcairnština je kreolský jazyk založený na hovorové angličtině 18. století a tahitštině. Pitkarštinou se mluví také na ostrově Norfolk a mezi Pitcairnskou komunitou na Novém Zélandu. 

Minislovníček:

  • Wut a way – Jak se máš?
  • Whatawayye? – Jak se máš?
  • Aboutyegwen? – Kam jdeš?
  • I nor believe. – To si nemyslím.
  • Yelike-a sum shettles? – Dal by sis něco k jídlu?
  • Do' mine. – Na tom nezáleží.
  • Wasingyourleydoing? – Co děláš?
  • I se gwenah big shep. – Jdu na loď.
  • Humuchshepcorlya? – Jak často sem přijíždí lodě?
  • Cooshoo! – Dobře!

Turismus

Turisté jsou na ostrově vždy vítáni. Na ostrov se lze dostat pouze lodí. Po zakotvení musíte doufat v klidné moře, aby vás ostrované mohli vyzvednout člunem, což je také jedním z jejich přivýdělku. Na ostrově nejsou žádné hotely, ale jako turisté bydlíte buď přímo u místních, což zaručuje perfektní autentický zážitek, nebo si můžete pronajmout chatu, studio či bungalov. Cena ubytování je vždy včetně stravování, které zajišťují místní.  Na ostrově se nachází 12 registrovaných rodin, které poskytují turistům ubytování. Cena ubytování se pohybuje od US$ 70 do $ 150 za osobu a den. 

Více informací o ubytování je k dispozici zde: www.visitpitcairn.pn

Odkazy na některé konkrétní rodiny, které vás ubytují, jsou k dispozici zde: www.visitpitcairn.pn

Na Pitcairn se můžete vydat prozkoumávat nádhernou čistou přírodu, obdivovat místní zvířectvo, odpočívat a zažít život na izolovaném ostrově nebo prostě proto, že takový výlet je dobrodružstvím na celý život. Rozhodně se při té příležitosti nezapomeňte pozdravit s nejstarší obyvatelkou ostrova paní T. (želvou sloní), která se potuluje po ostrově a miluje banány.

Praktické informace pro odhodlané cestovatele najdete zde: www.visitpitcairn.pn

Geografie

Pitcairnovy ostrovy jsou tvořeny celkem čtyřmi ostrovy – Henderson, Pitcairn, Oeno a Ducie. Nachází se v jižní části Tichého oceánu na půli cesty mezi Jižní Amerikou a Novým Zélandem a dohromady čítají rozlohu 47 km2 (pro porovnání – rozloha ČR je 78.866 km2). Je to nejvzdálenější britská kolonie v Tichém oceánu. Od Tahiti jsou ostrovy vzdáleny 2.170 kilometrů, od Nového Zélandu 5.310 kilometrů a 6.600 kilometrů od Panamy. 

Z ostrovů je obydlený pouze ostrov sopečného původu Pitcairn, protože se na něm nachází zdroj pitné vody a úrodná půda. Hlavním a jediným městem ostrova je Adamstown. Leží na severovýchodním pobřeží ostrova a žije zde všech 49 obyvatel. Městem prochází jediná betonová silnice, na níž navazují ostatní hliněné. Ve městě najdete radnici, malý přístav pro menší lodě, školu, muzeum s lodním deníkem z lodě Bounty, kostel Adventistů sedmého dne, kde se nachází bible z lodi Bounty, malé zdravotní středisko, komunikační středisko s jednou telefonní linkou a jediný obchod se smíšeným zbožím, který se otevírá 3x týdně. Město je nejmenším hlavním městem na světě a v podstatě jsou to spíše rozesetá stavení, než město, jak ho známe. Na tomto vulkanickém ostrově není možné vybudovat letiště, a tak je ostrov odkázán na lodní dopravu. 

Největším ostrovem z uvedené čtveřice je ostrov Henderson, který tvoří asi 67 % celkové rozlohy ostrovů. Tento korálový ostrov s téměř nedotčenou přírodou je pokrytý deštným pralesem a místní přírodní rezervace je zapsána od roku 1988 na seznamu světového dědictví UNESCO. Vyskytuje se zde 9 druhů rostlin, které neobjevíte nikde jinde na světě.

Oeno a Ducie jsou atoly s několika ostrůvky se zanedbatelnou nadmořskou výškou (přibližně 3–6 m n. m.). Oeno nabízí nádherné bílé pláže a pitcairnští se tam občas vydávají odpočívat.

Oproti České republice je zde časový posun -10 hodin. Oficiální časový posun GMT je - 8 hodin.

Chystáš se na Pitcairnovy ostrovy?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele Zuzana Pospíšilová
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021
Navrhni úpravu

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.