Turkmenistán - Brána do pekla
Turkmenistán

Kultura a lidé v Turkmenistánu

Historie v kostce

Od 3. století před. n. l. se Turkmenistán stává součástí Parthské říše. Již ale 6. století spadá pod turecký kaganát a od 8. století do země vstupují Arabové, kteří zde šíří islám. V roce 1869 Rusové obsadí východní břeh Kaspického moře a po válce trvající 30 let dobili celé území Turkmenistánu. Z toho se stává ruský Turkestán. Po bolševické revoluci v roce 1917 vyhlásil Turkmenistán nezávislost a začíná bojovat proti Rusku. I přes pomoc ze strany Britů jsou poraženi a v roce 1924 vzniká Tukmenská sovětská socialistická republika. V roce 1991 se Turkmenistán stává členem nezávislých států a jeho vůdcem se stává Saparmurat Nijazov zvaný „Turkmenbaši“ (otec Turkmenů), který zde vládl až do své smrti. V čele ho nahradil Gurbanguli Berdymuhamedov.

Lidé

Populace Turkmenistánu činí asi 5,5 milionu lidí a vzhledem k jeho rozlehlosti se řadí mezi jednu z nejméně osídlených zemí. Skoro 50 % všech obyvatel žije v městských čtvrtích. V zastoupení je to cca 85 % Turkmenů, 5 % Uzbeků, 4 % Rusů a pak ostatní menšiny především z okolních států. Obyvatelé jsou potomci kočovných Turkmenů, kteří přišli na dnešní území kolem 11. stol. Jejich původ je ale dále ovlivněn Turky, Kazachy a dalšími. Mnozí z nich jsou vysoké postavy a nemají téměř žádné mongolské znaky. Většina z nich věří, že jsou potomky Oguz Chána, klanu, který sem vstoupil v 9. až 11. stol. Lidé žijící na venkově se stále věnují zavlažováním půdy a kočovným chovem dobytka, využívají jurty, pokud je potřeba a dodržují různé zvyky a tradice. Zůstávají věrní i svému tradičnímu oděvu.

Svátky

Níže uvádíme svátky, které se slaví v Turkmenistánu: 

 • 1. 1. – Nový rok 
 • 12. 1. – Den památky 
 • 19. 2. – Den státnosti 
 • 8. 3. – Mezinárodní den žen 
 • 21.–22. 3. – Svátek jara Novruz bajram
 • 9. 5. – Den vítězství 
 • 18. 5. – Den obrody a jednoty 
 • 6. 10.  Den vzpomínek na zemřelé 
 • 27.– 28. 10. – Den nezávislosti Turkmenistánu 
 • 12. 12. – Den neutrality Turkmenistánu 

Jazyk 

Úředním jazykem je turkmenština, ale používá se také jazyk ruský. Anglicky zde mluví jen strašně málo lidí, a to především v hotelových resortech, většinou však umí jen základy.

Minislovníček nejčastějších výrazů:

 • Ahoj – Privét!
 • Dobré ráno – Dobroje utro!
 • Dobrý den – Dobryj děň
 • Jak se máte? – Kak děla?
 • Dobře, děkuji – Chorošo, spasibo
 • Nashledanou – Da vstreči, Da svidáňija
 • Zabloudil jsem – Ja zabludilsja
 • Kde je – Gde nachodiťsja?
 • Jděte rovně/ vlevo / vpravo – Iditě prjamo / nalévo /naprávo
 • Kolik stojí? – Skólko eto stóit?

Turismus

Po stránce turismu má Turkmenistán co nabídnout, především spoustu, pro Evropana netradičních, památek. Ročně sem zamíří kolem 15.000 turistů. Jediný, kdo brzdí jeho další rozvoj, je složitá byrokracie. Například systém získání víz je bohužel jedním z nejobtížnějších na celém světě. Kdo se však tímto nedá odradit, pozná úžasné taje této země.  

Geografie

Turkmenistán je stát ležící ve střední Asii. Má rozlohu 488.100 km2. Sousedí s Afghánistánem, Íránem, Uzbekistánem, Kazachstánem a jednu jeho hranici tvoří Kaspické moře. Hlavním městem je Ašchabad. 

Většinu země zabírá poušť Karakum spolu se stepmi. Půda, kterou lze obdělat, zde zabírá jen asi 1,6 % z celkové plochy. Rozprostírají se zde především nížiny, hory najdete jen na jihu země. Vodstvo je v Turkmenistánu tvořeno jen slabou říční sítí, většina zemědělské půdy se zavlažuje.

Chystáš se do Turkmenistánu?

Naplánuj svou cestu raz dva
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.