Vízum

Občané ČR obdrží turistická víza při příletu do Bolívie zdarma. Vízum platí 90 dní, po uplynutí každých 30 dní je však nutné dorazit na Migrační úřad (Migración, nachází se v každém větším městě), kde vízum zdarma a na počkání potvrdí na další měsíc. Stačí pouze přinést vedle cestovního pasu a zelené imigrační kartičky také jejich kopie. Při překročení lhůty 90 dní se při opuštění země platí pokuta 25 bs. (88 Kč) za každý další započatý den. 

Pozor, Bolívie je výjimka v tom smyslu, že turisté v zemi mohou strávit skutečně pouze 90 dní ročně. Na rozdíl od ostatních zemí, kde se lhůta 90 dní začíná počítat znovu při každém dalším vstupu do země, toto pravidlo v Bolívii neplatí. Vstoupit do Bolívie se samozřejmě dá víckrát, od lhůty 90 dní se však vždy odečte počet dní, které už jste v zemi v daném kalendářním roce strávili.

Pro legální dobrovolnickou činnost je v Bolívii třeba obdržet pracovní vízum. Pro jakékoli jiné vízum než turistické je od roku 2016 třeba výpis z českého trestního rejstříku ve španělštině, který je nejjednodušší pořídit již v ČR; zbylé náležitosti lze sehnat přímo na místě v Bolívii.

Další dokumenty

Kromě cestovního pasu je teoreticky třeba také Mezinárodní očkovací průkaz s příslušnými očkováními, v praxi ho po vás nikdo vyžadovat nebude.

Očkování

Podobně jako pro cestu do dalších jihoamerických zemí je třeba mít očkování na žloutenku A a B, na břišní tyfus a na žlutou zimnici. Při cestách do venkovských oblastí se doporučuje také očkování na vzteklinu. Všechna tato očkování jsou proces na dlouhou dobu, je tedy záhodno začít s jednotlivými dávkami několik měsíců před samotnou cestou.

Komentáře

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.

Avatar uživatele
Avatar uživatele Jan Nohovec
Průvodce pro vás napsal
Poslední aktualizace před rokem
Navrhni úpravu