Průvodce státem
Katar
Hledáš místa, která navštívit, kolik peněz si s sebou vzít, čím se dopravovat nebo co ochutnat?
Projdi si průvodce, který ti na všechny otázky odpoví
1 osoba
Dospělý věk 25+
- +
Junior věk 12-24
- +
Dítě věk 2-11
- +
Kojenec 1-23 měsíců
- +
Preferovaný dopravce
0 vybraných zrušit výběr Potvrdit
Zavřít boční panel

Kultura a lidé v Kataru

Historie v kostce

Katar byl dlouhou dobu chudým územím, kde nebylo nic než písek a moře. V roce 1916 se Katar stal britským protektorátem. A jak už tomu v oblasti Perského zálivu bývá, tak zásadní rozvoj zemi přinesla až ropa, která zde byla objevena v roce 1939 a jejíž hospodářský potenciál se zde začal naplno využívat ve druhé polovině 20. století. Objev ropy zcela změnil národní ekonomiku a Katar povstal z písku, do té doby byl jenom chudou zemí rybářů a lovců perel.

Katar je jeden z mnoha historických emirátů Arabského poloostrova. Zcela nezávislým státem se stal od 1. 9. 1971. Na rozdíl od mnoha sousedních knížectví se Katar rozhodl nestát součástí Spojených arabských emirátů ani Saúdské Arábie a nyní je samostatným státem s vysokou životní úrovní.

Hlavní město Dauhá bylo založeno relativně nedávno, a to v roce 1825 pod jménem Al-Bídá (název je celkem charakteristický pro tehdejší „bídný“ stav země). Současný název je odvozen od arabského slova ad-dawha, které v překladu znamená „velký strom“ a odkazuje na strom, který stál na území původní rybářské vesnice, kolem níž se současné Dauhá postupně vybudovalo. 

Lidé

Katařané jsou v drtivé většině etničtí Arabové muslimského vyznání. Z celkového počtu zhruba 2,5 milionu obyvatel Kataru jich 1,5 milionu žije v aglomeraci Dauhá, přičemž pouze 20 % z nich tvoří rodilí Katařané, zbytek obyvatel jsou přistěhovalci zejména z Pákistánu, Íránu, Indie a Bangladéše, kteří tu pracují převážně v ropném průmyslu. Celkový počet obyvatel se neustále zvyšuje, a to hlavně díky přistěhovalcům, kteří sem ze všech možných koutů světa míří za prací.

Rodilého Katařana uvidíte málokdy pracovat, natož dokonce vykonávat nějakou podřadnou práci. Většinou zastávají vyšší pozice a na chod svých firem a podniků dohlížejí „shora“. Kataru se občas říká „země moderního otrokářství“. Vzhledem k tomu, jak málo je rodilých Katařanů v zemi a jak je to bohatá země, tak na vyšší, odborné a specializované pozice si najímají lidi ze západu a za to jim také velice dobře platí a na ty „podřadnější“ a manuální práce (hlavně ve stavebnictví, ropném průmyslu, uklízení apod.) sem putují lidé z chudších zemí, kteří mají velmi často špatné pracovní i platové podmínky.

Svátky 

Katar nemá moc státních svátků, natož ty pevně stanovené určitým datem. Například druhé úterý v únoru je Národní sportovní den (tento svátek je zaveden od roku 2012). Dalším bez pevně daného data je začátkem března tzv. Bankovní svátek. Na 1. září připadá Den nezávislosti a 18. prosince je Katarský národní den. A v neposlední řadě je tu také ramadán.

Měsíc ramadán je devátým měsícem islámského kalendáře a od muslimů se vyžaduje, aby se v tento měsíc každý den od východu až do západu slunce postili, to znamená, aby nejedli, nepili, nekouřili a zdrželi se i tělesných radostí, také by se měli vyvarovat neslušných řečí, hádek a konat jen dobré skutky.

Cizinci a věřící jiných náboženství by měli dodržovat určitá pravidla, a to především na veřejnosti, neměli by jíst ani pít (v hotelech či dalších veřejných zařízeních jsou vytvořeny zvláštní podmínky, aby bylo možno se najíst v ústraní), dále kouřit a žvýkat a nevhodně (vyzývavě) se oblékat. Nerespektování těchto pravidel může skončit i vězením. V době ramadánu je rovněž omezena otevírací doba mnoha obchodů a podniků. Období ramadánu připadá každý rok na jinou dobu, jelikož datum jeho zahájení se řídí lunární fází měsíce.

Víkend v Kataru se dodržuje v pátek a sobotu.

Kultura

Musíme vzít na vědomí, že arabská kultura je naprosto odlišná od západní, hlavně co se týče žen. Katar je sice bezpečný pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, ale přesto je vhodnější, když si ženy zajistí mužský doprovod, zvláště po setmění. Ohledně oblečení se doporučuje nenosit nic vyzývavého, mít zahalená ramena a nohy po kolena. Plavky jsou přijatelné, ale pouze na pláži nebo u bazénu. Projevy náklonnosti mezi mužem a ženou se na veřejnosti nedoporučují. Všechna tato omezení se ještě stupňují v průběhu ramadánu (viz oddíl svátky výše).

I chování cizinců vůči místním ženám má v Kataru svá specifika. Lepší je se vyvarovat jakéhokoli oslovení místních žen na ulici a při pořizování fotografií místních obyvatel, zejména tedy žen, se také doporučuje dodržovat jistou diskrétnost. 

Místní muži i ženy nosí tradiční arabské oděvy, které zahalují celou postavu od hlavy až k patě. U mužů se jedná většinou o bílý oděv nazývající se dišdaša a u žen jde o černou abáju. Tyto obleky je možné zakoupit si i jako suvenýr domů, ale pokud by cizince napadlo obléci si dišdašu a chodit tak po Kataru, asi by měl nemalý problém, jelikož je to bráno jako provokace a urážka.

Dále je nutné respektovat několik dalších pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky mohou snadno vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů (o drogách ani nemluvě) na veřejných místech, ale i v soukromí. Alkohol je v Kataru zakázaný a nikde kromě lepších hotelů, které mají speciální povolení, ho nekoupíte. Za zvlášť závažný trestný čin je považováno řízení pod vlivem alkoholu.

Také je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoliv tiskového nebo obrazového materiálu s erotickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je možné očekávat velice podrobnou prohlídku. 

Za samozřejmost se považuje dodržování úcty vůči veřejným představitelům země, jejich oficiálním portrétům a dalším státním symbolům.

Grand Mosque Dauhá

Jazyk

Úředním jazykem je arabština, ale většina místních obyvatel ovládá i angličtinu, takže domluvit se není většinou problém.

Turismus

Katar nepatří mezi turisty hojně navštěvovanou zemi, takže návaly turistů tu neočekávejte. Je to dáno i tím, že země byla dlouhou turistům dobu uzavřena. První turistická víza začal Katar vydávat až v roce 1989.

Ač je Katar ještě vcelku neprozkoumanou zemí, tak zejména v Dauhá očekávejte vysokou kvalitu služeb, ty nejlepší luxusní hotely a restaurace. Dauhá je moderní kosmopolitní město a kontrastuje se zbytkem země.

Kdo chce poznat kontrast mezi klasickou arabskou kulturou a moderním bohatým rozkvétajícím městem v podobě Dauhá, bude určitě spokojen.

Geografie

Pokud jde o Katar jako celek, mluvíme o menším státě (svou rozlohou je zhruba 7x menší než ČR) rozkládajícím se na malém poloostrově v Perském zálivu. Povrch poloostrova tvoří nížiny a pusté planiny pokryté pískem s minimem vegetace, nejvyšší bod Kataru přesahuje 100 m n. m., takže na první pohled nic lákavého. Jednoduše typická písečná Arábie, ale i ta má své kouzlo.

Bohatý emirát v Perském zálivu

Oficiální název zní Stát Katar (anglicky The State of Qatar, arabsky Dawlat Al Qatar). Katar leží na malém poloostrově, který vybíhá z velkého Arabského poloostrova do Perského zálivu. Na jihu sousedí pouze se Saudskou Arábií, jinak je obklopen mořem. Katar je emirát s tradiční arabskou monarchií, kde vládne emír. Hlavním městem je moderní metropole Dauhá ležící na východním pobřeží státu.

V Kataru se mísí prvky tradiční arabské kultury a bohatého státu s moderním hlavním městem Dauhá (anglicky Doha), v jehož centru se nachází spousta mrakodrapů nejrůznějších tvarů a další se staví. V několika příštích letech by Dauhá mělo mít několik desítek mrakodrapů vyšších než 300 metrů, což by mělo být více, než v tu dobu bude mít například New York City, Chicago a Hong Kong dohromady.

Průvodce pro tebe napsali David Eiselt , Martin Holoubek
Víza
90 dní zdarma
Turistická víza získáš po příletu na letišti Dauhá.
Další tipy před cestou
Hlavní sezóna
listopad - duben
Léta jsou parná a nepříjemná, na prohlídku města je ideální zima.
Více o počasí
Letenky od
8 000 Kč
Je běžná cena letenek. Akční se objeví 1x za měsíc a ušetříš cca 39 %.
Akční nabídky
Avatar uživatele Martin Holoubek
Průvodce pro vás napsali ,
Poslední aktualizace před 7 měs
Navrhni úpravu