Poznaň
Polsko

Kultura a lidé v Polsku

Historie v kostce

První zmínky o Polsku jako státním útvaru pochází z 10. století. V té době panoval v zemi historicky první doložený vládce – kníže Měšek I. Velký rozkvět zažil polský stát v 16. století, později došlo k trojímu dělení sousedních států a Polsko se rozdrobilo mezi Rusko, Prusko a Rakousko. Království polské, které vzniklo na počátku 19. století, bylo sice autonomní, ale podléhalo ruskému carovi. V roce 1831 vypuklo ve Varšavě a dalších městech listopadové povstání, které patřilo k největším v 19. století. Car jej však potlačil a autonomie byla zrušena.

Polsko opět získalo suverenitu až po skončení 1. světové války a nezávislost si udrželo i v následující válce se sovětským Ruskem. Na počátku druhé světové války bylo Polsko v roce 1939 okupováno Německem a Sovětským svazem. Ve válce došlo ke zničení mnoha polských měst a na jeho území se rozmohl holocaust, zatýkání a stavěly se zde i koncentrační tábory. Po válce došlo k posunu hranic s Německem na Nise a Odře, což vyvolalo obrovské nucené přesuny obyvatelstva.

Po roce 1945 se Polsko stalo komunistickým státem, podobně jako v českých zemích zde proběhla násilná kolektivizace a znárodňování. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se Polsko stalo členem Severoatlantické aliance a připojilo se v květnu 2004 k Evropské unii.

10. dubna 2010 potkala Polsko katastrofa v podobě smrti prezidenta Lecha Kaczynskeho ve Smolensku v Rusku, kam letěl se svou manželkou a dalšími politiky a osobnostmi z vrchního velení polské armády uctít památku zavražděných Poláků v Katyni.

Lidé 

Současné Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatější stát Evropy. Po 1. světové válce tvořili Poláci 68,5 % populace, nyní je to zhruba 98,7 %. Před 2. světovou válku židé v Polsku představovali největší židovskou komunitu na světě čítající 3–3,3 miliony osob. Během války bylo německými nacisty povražděno asi 90 % židovské populace v Polsku. Změnu složení obyvatelstva přinesla i poválečná změna hranic, kdy Polsko přišlo o ukrajinský a běloruský východ a naopak získalo další německá území, odkud byli Němci vysídleni.

Život zdejších lidí ovlivnili v minulosti polští Židé, Poláci jsou i dnes stále obviňováni z antisemitismu a jako potvrzení této skutečnosti mohou sloužit občasné antisemitské nápisy na zdech, s nimiž se v Polsku můžete stále setkat. I přes tuto skutečnost jsou Poláci milí lidé, kteří se chovají k cizincům otevřeně a přátelsky.

Všichni obyvatelé Polska jsou křesťané, převažuje vyznání římskokatolické, dále pravoslavné a řeckokatolické. Obyvatelé země žijí stejným životem jako obyvatelé ostatních zemí Evropy, na druhou stranu více dodržují zvyky a tradice, které vyplývají z jejich římskokatolického vyznání. Postavení církve je v Polsku stále velmi silné.

Svátky

 • 1. 1. – Nový rok
 • 6. 1. – Tři králové
 • 1. 5. – Svátek práce
 • 3. 5. – Ústava z 3. května 1791
 • 15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie
 • 1. 11. – Svátek Všech svatých 
 • 11. 11. – Den nezávislosti Polska (1918) 
 • 25. 12. – 26. 12. – Vánoce 

Pohyblivé svátky: 

 • Velikonoční neděle
 • Velikonoční pondělí
 • Seslání Ducha Svatého – v neděli, 50 dnů po Velikonoční neděli
 • Seslání Těla a Krve Páně Boží – ve čtvrtek, 60 dnů po Velikonoční neděli

Kultura

Polsko je zemí, jejíž kultura je poměrně neprávem opomíjena. Literárně nejúspěšnějším obdobím byl v Polsku romantismus, kam spadá i Adam Mickiewicz. Většina lidí však zná až pozdějšího spisovatele Henrika Sinkiewicze, který napsal například Pouští a pralesem, Ohněm a mečem a další díla, jež přinesla i filmová zpracování. Sám autor získal Nobelovu cenu za literaturu. V současné době je polská literatura oblíbená zejména u příznivců fantasy, kterou píše Andrzej Sapkowski. Úspěch přinesli své zemi i další rodáci, jakými jsou například filmoví režiséři Andrzej Wajda nebo Roman Polanski. Z Polska pocházel také jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů – Fryderyk Chopin. 

Jazyk

Úřední řečí Polska je polština. Stejně jako čeština je to slovanský jazyk, proto se bez větších problémů dorozumíte i česky. Pozor na to, že některá slovíčka zní stejně, význam mají však diametrálně odlišný. V současné době umí většina mladých Poláků také anglicky nebo německy (podle regionu). Angličtina se používá i v informačních centrech a na úřadech. I když se předpokládá, že starší lidé rozumějí rusky (asi čtvrtina obyvatel), s ruštinou je vhodné vyrukovat až v krajní nouzi.

Minislovníček:

 • Dzien dobry – Dobrý den
 • Dobry wieczor – Dobrý večer
 • Dobranoc – Dobrou noc
 • Czesc – Ahoj
 • Do widzenia – Na shledanou
 • Prosze – Prosím
 • Dziekuje – Děkuji
 • Dzieki – Díky
 • Przepraszam – Promiňte
 • Tak – Ano
 • Nie – Ne

Turismus

I když Polsko nepatří mezi typické turistické destinace, setkáte se zde se všemi výdobytky moderní civilizace a najdete jistý turistický standard. Výjimkou jsou odlehlá místa na venkově, kde stále políčka obdělávají pluhem taženým koňmi a kde tedy žádný hostel či jiné ubytování nenajdete. Na druhou stranu lidé jsou zde velmi milí a nabídnou vždy ochotně pomocnou ruku. 

Geografie

Polská republika se rozkládá ve střední Evropě a je omývána vodami Baltského moře, jehož pobřeží se táhne v délce 528 kilometrů. Se svou rozlohou 312.679 km² je Polsko 9. největší zemí v Evropě, čtyřikrát větší než Česká republika. 

Povrch Polska je převážně nížinatý s rozsáhlými jezerními plochami, pouze na jihu země při hranicích se Slovenskem se zvedají hory. Krajina je porostlá převážně smíšenými a listnatými lesy, pastvinami a loukami. Najdeme zde řadu chráněných oblastí, národních parků a rezervací.

Chystáš se do Polska?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele kk.ptackova
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.