Sahara
Alžírsko

Kultura a lidé v Alžírsku

Historie v kostce 

Starověk se pro Alžírsko nesl ve znamení nadvlády Féničanů a Římanů, kteří zde zanechali prakticky nedotknutou místní architekturu, jíž je možno obdivovat i dnes.

Hornaté vnitrozemí ovládali Berbeři. V polovině 7. století začali do severní Afriky pronikat Arabové, kteří zde prosadili vlastní jazyk, kulturu i náboženství, čímž bylo na tomto území potlačeno křesťanství. Následně byla země ovládnuta Osmanskou říší a v roce 1830 se Alžírsko stalo francouzskou kolonií. Během té doby byla země silně přetvářena v evropském stylu. Platili zde jiné zákony pro křesťany a jiné pro muslimy, byly rušeny náboženské školy a rozrůstaly se školy s francouzskou výukou.

V roce 1954 začal krvavý boj za nezávislost, během něhož přišlo o život mnoho civilních občanů. Boje trvaly až do roku 1962, kdy byla vyhlášena nezávislost a mnoho Francouzů opustilo zemi. Přestože v zemi nadále operuje radikální salafistická skupina pro kázání a boj, je možné hovořit o zklidnění situace, neboť v roce 2011 byl zrušen dlouholetý vyhlášený výjimečný stav a situace je od tohoto roku stabilní.

Lidé 

Obyvatelé Alžírska jsou převážně Arabové (ze dvou třetin) a Berbeři. Toto etnikum, dříve osídlené pouze v horských oblastech, již žije na celém území a stále si zachovává svou kulturu i řeč. Dalšími národy jsou Mozabité, Tuaregové a Evropané. Dohromady tyto menšinové národy však tvoří pouze 1 %. Značná část obyvatelstva Alžírska žije v blízkosti Středozemního moře. Dominantní náboženství je zde sunnitský islám. Lidé jsou povětšinou pohostinní, takže pozvání na čaj a upřímný zájem o to, kdo jste a co v Alžírsku děláte, není ničím neobvyklým.

Alžírsko má zhruba 4x více obyvatel než Česko.

Svátky 

Některé svátky jsou stejné jako u nás v ČR, ale je jich opravdu málo, neboť většina vychází z islámu.

  • Nový rok – většinou se slaví 12. ledna,
  • Aid El Adha – svátek obětování beranů (10. den posledního muslimského měsíce),
  • Islámský Nový rok (Awal Moharram – 1. muharram) –  tento den se slaví 1. den muslimské éry, kdy Muhammad opustil Mekku a založil nový počátek v Medině,
  • Achoura – 10. den Muharram, islámský den smutku,
  • Svátek práce – 1. května,
  • Mawlid en-Nabawi (narození Proroka) – 12. den 3. muslimského měsíce; tento den se slaví shromážděním muslimů, při nichž se poslouchají chvalozpěvy na Proroka, a vyprávěním příběhů si připomínají jeho život,
  • Den státní samostatnosti – 5. Července, uznání samostatnosti Alžírska,
  • Zahájení národně-osvobozeneckého boje – 1. listopadu; zahájení odboje proti francouzské nadvládě,
  • Začátek postního (9. muslimského) měsíce ramadánu; během tohoto měsíce všichni dospělí dodržují náboženskou tradici zdržet se jídla, kouření, alkoholu a sexu za denního světla,
  • Íd al-Fitr – dvoudenní svátek ukončení postního měsíce ramadánu, radost z ukončení tělesných útrap ramadánu byla tak veliká, že je tento svátek dnes slaven více než Velký pátek, lidé si tradičně posílají blahopřání a požehnání na pohlednicích.

Zajímavé je, že víkend začíná pátkem a končí sobotou, místo našeho tradičního víkendu sobota–neděle.

Kultura 

Alžírská kultura je ovlivňována dvěma proudy, arabským a francouzským. Nová ústava zakotvila islám jako státní náboženství. Arabská a berberská národnost pak tvoří základ státu. Mezi populární venkovské tradice patří datlové slavnosti a závody velbloudů. Mezi známé spisovatele je možné zařadit Mohammed Dib, Kateb Yacine a Assia Djebar. Z historie je pak velmi známé jméno Alberta Camuse, jenž dokonce získal Nobelovu cenu za literaturu. Ačkoliv zemřel ve Francii, jeho domovinou je skutečně Alžírsko. Mezi známou alžírskou pop-star patří producent a zpěvák Khaled a jeho song „C'est la vie“ nebo písnička „Hiya hiya“ nazpívaná ve spolupráci s americkým rapperem známým pod pseudonymem Pitbull. Typickým prvkem v alžírské hudbě je melodie známá jako rai. Je to melodie na tradiční variace v moderním popu.

Jazyk 

Oficiálním jazykem je arabština, národním berberština. Ve vyspělejších oblastech nebo v rámci obchodní sféry se lze pak setkat i s francouzštinou a minoritně i s angličtinou, ale to pouze výjimečně.

Turismus 

Ačkoli je výjimečný stav již pětiletou historií, aktuální situace pro turismus není stále úplně ideální. Alžírsko nabízí mnoho krásných a pozoruhodných míst k vidění, ale dle českého ministerstva zahraničních věcí je zatím stále na seznamu zemí s vysokým nebezpečím teroristických útoků, únosů nebo ozbrojených konfliktů.
Na základě toho se nedoporučuje individuální turistika na severu země a v oblasti pouště Sahary. Za bezproblémové lze považovat navštívení hlavního města i dalších velkých měst. Doporučený pohyb po Alžírsku je buď letecky, nebo po pozemní komunikaci v rámci hlavních dopravních tepen.

Geografie 

Povrch Alžírska je v jižní části asi ze 75 % tvořen pouští Saharou a nachází se zde také pohoří Ahaggar a Tassili. V pohoří Ahaggaru najdete nejvyšší horu země Tahat s nadmořskou výškou 2.908 m n. m. Na severu země se pak nachází táhlé pohoří Atlas (Malé a Velké) pomyslně oddělující poušť Sahary od přímořských oblastí Středozemního moře. V oblasti mezi Malým a Velkým Atlasem se rozprostírají dlouhé plošiny se slanými jezery. Na 80 % země se nenachází žádná vegetace, pouze oblast Kabylie ležící východně od hlavního města Alžíru je pokryta souvislým porostem.

Rozloha země je cca 30x větší než rozloha ČR.

Chystáš se do Alžírska?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele Lukáš Groh
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.