Maledivy
Maledivy

Kultura a lidé na Maledivách

Historie v kostce

Za významný historický mezník Malediv je považován rok 1153, který je spojen s příchodem islámu, ten jako oficiální náboženství přetrvává dodnes. Země si téměř po celou dobu svojí existence dokázala udržet svoji nezávislost s výjimkou několika let v 16. století, kdy zemi okupovali Portugalci.

V 17. století uzavřela země mírovou smlouvu s Brity a Francouzi, která měla Maledivám zaručovat ochranu a vnitřní autonomii. Díky daleké vzdálenosti mezi Británií a Maledivami se Britové nikdy neúčastnili vlády na ostrovech a vnitřní záležitosti podléhaly tamním tradičním muslimským institucím.

Až do 26. července 1965 byla země zapsána na seznamu britských držav, avšak v tomto roce uznala Británie maledivské souostroví za suverénní a nezávislý stát, republiku, v čele s prezidentem.

Lidé

Obyvatelé Malediv žijí velmi skromně, milují hudbu, tanec a velice rádi organizují nejrůznější společenské a přátelské akce. Většina Maledivanů jsou muslimové a od toho se odvíjí i jejich běžný den. Ráno na Maledivách začíná už po čtvrté hodině, kdy zazní první svolávání k modlitbám. Toto svolávání se v rámci dne ozve ještě čtyřikrát. 

Většina mužů vyplouvá ráno na moře nalovit ryby. Část úlovku použijí na obživu rodiny, zbytek se prodá. Po poledni pak jdou hrát šachy, karty nebo jen tak tlachat pod palmou s ostatními muži. Ženy se zatím starají o děti a domácnost. 

Lidé jsou milí a přátelští, ale spíše zdrženliví, dokud vás nepoznají blíže. Také nelze spoléhat na jejich dochvilnost. Maledivci jsou velmi pohostinní, samozřejmě pokud ctíte jejich kulturu. 

Maledivy mají zhruba tolik obyvatel jako Brno.

Svátky

Většina svátků na Maledivách vychází z islámského lunárního kalendáře, který je pohyblivý, a tudíž každý rok připadá svátek na jiný den. Lunární kalendář je oproti gregoriánskému kratší o 11 dní, z čehož vyplývá, že rok má pouze 354 nebo 355 dní. Svátek pocítíte nejvíce v hlavním městě Malé, kde bude mít většina obchodů v tento den zavřeno. Svátky slaví společně celé rodiny a všichni se zapojují i do příprav. 

Velmi důležitým svátkem je ramadán, který je pohyblivým a trvá po dobu 28 dnů. Ramadán je završen velkou hostinou a oslavami, které se nazývají Kuda Eid, jimž se vstupuje do nového měsíce. 66. den po skončení ramadánu začínají oslavy Bodu Eid, které trvají 5–7 dní. Pokud to jde, vyhněte se pobytu na Maledivách během ramadánu. V opačném případě můžete očekávat spoustu komplikací s fungováním služeb. 

Velmi významným svátkem je Národní den (National Day), který přichází první den třetího měsíce lunárního kalendáře. Tímto svátkem se oslavuje svržení portugalské nadvlády Mohammedem Thakurufaanuem roku 1578.

V polovině dubna se oslavuje narození proroka Mohammeda, svátky trvají tři dny a vyznačují se hojností dobrého jídla a bohatou veselicí. 

Huravee Day je den, kdy byl roku 1752 vyhnán z Indie Malabars po krátké okupaci sultánem Hassanem Izzudeenem.

Dalším významným svátkem je výročí přistoupení Malediv k islámu.

Pevně stanovené svátky:

 • 1. leden – Nový rok
 • 26. červenec – Den nezávislosti
 • 3. listopad – Den vítězství (nad teroristy ze Srí Lanky, 1988)
 • 11. listopad – Den republiky

Oficiální pracovní týden ve státním sektoru probíhá od neděle do čtvrtka 7:30–14:30. Pro většinu soukromého sektoru trvá pracovní doba od 9:00–17:00 s tím, že v sobotu se pracuje půl dne. Víkendem je myšlen pátek a sobota. Počítejte s tím, že obchody jsou zavřené v čase modliteb.

Kultura

Maledivy byly a jsou stále ovlivňovány různými kulturními vlivy. Obyvatelé Malediv jsou směsicí Indů, Sinhálců a Arabů. Původně buddhistická země přestoupila ve 12. století na islám, který je státním náboženstvím a ovlivňuje tak každodenní život obyvatel.

Maledivci mají rádi příběhy a legendy. Nejznámější a nejoblíbenější je asi příběh o Rannamaari. Rannamaari je bůh moře a ovlivňuje množství úlovku. Lidé mu často pořádají slavnostní uctívací ceremoniály, které si boha udobřují a prosí ho o dobrý úlovek. 

Tradiční maledivské hudební představení spojené s tanci se jmenuje Bodu Beru. Bodu Beru znamená doslova velký buben. Bodu Beru je stylem velmi podobný písním a tancům ve východní Africe. Tento styl se dostal na Maledivy díky námořníkům plujícím přes Indický oceán.

Maledivci jsou hrdí na své podmořské korálové bohatství a jsou velice striktní při dodržování pravidel ochrany životního prostředí, zejména co se týká rybolovu, lovu želv a sběru či poškozování korálů.

Na celých Maledivách mimo resorty platí přísný zákaz požívání alkoholu. Stejně tak je přísně zakázán nudismus. Pokud se pohybujete mezi místními, požaduje se mít zahalena ramena a stehna. Na domorodých ostrovech není zdvořilé příliš vyzývavé chování ani vzhled.

Mezi tradiční suvenýry z Malediv patří rukodělné a řezbářské předměty ze skořápek kokosových ořechů a výrobky z palmových listů. Zakoupíte zde také velké množství čajů, vodní dýmky, vějíře, různé skříňky, prostírání a výrobky z mušlí. 

Jazyk

Úředním, oficiálním a běžně používaným jazykem na Maledivách je divehi neboli divéhština, jazyk velmi příbuzný s jazykem Sinhalese, kterým se mluví na nedaleké Srí Lance. Psaná podoba divéhštiny se nazývá thaana, obsahuje 24 písmen a píše se zprava doleva.

Běžně dorozumívacím a druhým úředním jazykem je angličtina, v níž jsou uvedeny jídelní a nápojové lístky, informační tabule v hotelích, bankách a ostatních úřadech.

A samozřejmě univerzálním dorozumívacím prostředkem je úsměv.

Minislovníček:

 • Ahoj – A-salam alekum
 • Jak se máte? – Haalu kihine?
 • Děkuji – Shakuria
 • Ano – Aa
 • Ne – Noo
 • Dobře – Ran´galhu
 • Drahý – Agu bodu
 • Levný – Agu heyo
 • Co to je? – Mi korche?
 • Kolik to dělá? – Mi kihavaraka?
 • Kde? – Kobaa
 • Voda – Vaare feng
 • Toaleta – Fahana
 • Dnes – Miadu
 • Zítra – Madamma
 • Včera – Lye 
 • Policie – Sifain
 • 1 – Eke
 • 2 – De
 • 3 – Tine
 • 4 – Hatara
 • 5 – Fahe
 • 6 – Haie
 • 7 – Hate
 • 8 – Ashe
 • 9 – Nue
 • 10 – Diha
 • 20 – Vihi
 • 30 – Tiris
 • 40 – Saalis
 • 50 – Fansaas
 • 60 – Fasdolaas
 • 70 – Hai-diha
 • 80 – A-diha
 • 90 – Nua-diha
 • 100 –  Sateka

Turismus

Až do roku konce 2009 bylo zakázáno turistům pobývat jinde než v resortech. Poté, co bylo povoleno tzv. lokální cestování, se Maledivy otevřely i cestovatelům s nižším rozpočtem. Turisté se mohou ubytovat na lokálním ostrově, kde žijí místní, a to v penzionu nebo hotelu, který nestojí tolik jako resort. Pokud chcete znatelně ušetřit a jako bonus poznat, jak opravdu žijí místní obyvatelé, určitě využijte tuto možnost.

Geografie

Maledivy leží v Indickém oceánu v oblasti rovníku. Moře pokrývá 99 % Malediv, zbylé 1 % tvoří 1.196 ostrovů, které jsou seskupeny do 26 přírodních atolů. Oficiálně a administrativně tvoří Maledivy 20 atolů. Jen 201 ostrovů je obydlených a dalších asi 120 ostrovů je využíváno jako turistická letoviska (jeden resort = jeden celý ostrov). Ostatní ostrovy jsou neobydlené. Všechny ostrovy jsou velmi nízko položeny, jejich průměrná nadmořská výška nepřekračuje dva metry. Každý ostrov má svůj vlastní korálový útes a lagunu. 

Proti středoevropskému času je na Maledivách o 4 hodiny více, v době letního času o 3 hodiny více.

Pevninská rozloha Malediv je rovna cca polovině rozlohy Prahy.

Chystáš se na Maledivy?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele Zdenka _1
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021
Navrhni úpravu

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.