Rwanda
Rwanda

Kultura a lidé v Rwandě

Historie v kostce

Nejstarší osídlení na území dnešního národního parku Nyungwe je přisuzováno Pygmejům skupiny Twa, jejichž potomci zde žijí dodnes. Ti byli vytlačováni bantuskými kmeny, kteří sem přišli okolo 6. století a stali se zde zemědělci. Spolu s Pygmeji splynuli do jednoho etnika Hutu. Ve 13. století sem z jihu začínají pronikat Tutsiové, kteří si Hutuy podrobili a v 15. století vzniká království Banyarwanda. To zaniklo až v 19. století. V té době přicházejí německé armády, aby kolonizovaly, co se dá, a tak se oblast zvaná Ruanda-Urundi stává německou kolonií. Tutsiům byla nabídnuta spousta výhod, např. vzdělání, a tak se rozdíl mezi Tutsii a Huty stále prohluboval a zároveň rostl odpor Hutuům. V roce 1916 přebírá koloniální vedení Belgie a zvýhodňování Tutsiů pokračuje. Až v roce 1961 vzniká Rwandská republika, Tutsiové jsou vytlačeni z celého vedení státu a na jejich pozice nastupují Hutuové. Nezávislou republikou se Rwanda stává o rok později. Tím přestává být poručenským územím OSN, jak tomu bylo od roku 1946. Tutsiové, kteří po změnách ve vládě utekli do Burundi, začínají chystat svůj vpád zpět a požadují návrat bývalého režimu. V roce 1963 dochází k invazi do Rwandy, při níž bylo zabyto na 12.000 Tutsiů a proběhl útěk dalších Tutsiů do okolních zemí. 

Roku 1973 dochází k vojenskému puči vedeném generálem Juvénalem Habyarimanym, který svrhl vládu i prezidenta a stal se jím sám. V roce 1991 se Rwanda stává pluralitním státem. Ovšem již roku 1990 vtrhává do Rwandy povstalecká armáda Tutsiů, která se formovala nejdříve v Ugandě. Pak dochází k střídavým bojům i příměřím, až do roku 1994, kdy bylo sestřeleno letadlo s prezidenty Rwandy a Burundi. 

Poté dochází k velké občanské válce, která je vyvrcholením dlouhodobého politického napětí. Roku 1994 začíná rwandská genocida, jejímiž oběťmi byli Tutsiové a umírnění Hutuové. Nejdříve probíhají násilnosti v hlavním městě, pak se rozšiřuje i po zbytku země. Je zavražděno na 800.000 lidí a situaci nezachránila ani OSN, povolána musela být až vojska z Francie. Jelikož v dobách války uprchlo hodně Rwanďanů do ostatních zemí a především do Zairu, netrvá klid dlouho a válka vypuká i tam, stejně jako nepokoje v Burundi. Ještě okolo roku 2000 byla situace stále napjatá. V dnešní době je již naštěstí stabilní a otevřená turistům.

Lidé

Většina lidí vyznává křesťanství a hlásí se buď ke katolické, nebo k protestantské církvi, necelé 2 % obyvatel řídí svůj život podle Koránu. V zemi jsou 2 etnické skupiny lidí, větší Hutuové a menší Tutsiové. V minulosti mezi nimi docházelo ke svárům, ale v dnešní době zde není povoleno rozlišovat obyvatele podle etnických skupin, užívá se pouze název Rwanďané.

Svátky

 • 1. leden – Nový rok
 • 1. únor – Den hrdinů
 • 7. duben – Den národního smutku
 • 1. květen – Svátek práce
 • 1. červenec – Den nezávislosti
 • 4. červenec – Den míru a jednoty
 • 25. září – Den republiky
 • 1. říjen – Den národních hrdinů
 • 1. listopad – Svátek Všech svatých
 • 25. prosinec – Vánoční svátky 

Kultura

Rwanda je velice rozmanitá země, která je jednotným státem již z dob předkolonialistických, a tak si uchovala spoustu zvyků a tradic, aniž by ji nějak více ovlivňovaly okolní státy.

Nedílnou součástí jakýchkoli oslav, obřadů, společenských setkání atd. jsou hudba i tanec Nejznámějším tradičním tancem je intore. Velmi důležité jsou zde bubny, na které hrají bubeníci obvykle ve skupinách po sedmi nebo devíti lidech. 

Jazyk 

Úředním jazykem je angličtina, rwandština a francouzština. Setkat se zde můžete také se svahilštinou. 

Minislovíček na cestu:

 • Good morning/ afternoon/evening – Dobré ráno/ odpoledne/ večer
 • Hi / Hello – Ahoj
 • Good bye – Nashledanou
 • Thank you  – Děkuji
 • Nice to meet you – Těší mě
 • I´m sorry – Omlouvám se
 • It is ok – To je v pořádku
 • Out of order – Mimo provoz
 • No smoking – Nekuřte
 • Keep silence – Udržujte ticho
 • Engaged – Obsazeno
 • Single room / double room – Jednolůžkový / dvoulůžkový pokoj
 • Key card – Karta od pokoje
 • Half / Full board – Polopenze / plná penze
 • Roundtrip / return ticket – Zpáteční jízdenka
 • Single / one-way ticket – Jednosměrná jízdenka
 • Schedule – Jízdní řád

Turismus

Po genocidě v roce 1994 se Rwanda dostává do podvědomí lidí. Velké dotace od ostatních států ji pomáhají postavit se znovu na vlastní nohy a jelikož si její obyvatelé uvědomují důležitost výdělku z turismu, každého návštěvníka si tu pečlivě hýčkají.

Geografie

Rwanda je malá země ve střední Africe. Sousedí s Ugandou, Tanzanií, Burundi a s Demografickou republikou Kongo. Její rozloha čítá 26.338 km2. Od roku 2009 je země členem Commonwealthu. Půda je využita takto: ze 47 % pole, 22 % lesy a z 18 % pastviny.

Chystáš se do Rwandy?

Naplánuj svou cestu raz dva
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

1 komentář

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.