Londýn
Spojené Království

Kultura a lidé ve Velké Británii

Historie v kostce

Od začátku našeho letopočtu až do rozpadu Římské říše spadala velká část dnešní Británie pod vládu Říma, což dodnes dokládají například pozůstatky slavného Hadriánova valu, který měl sloužit nejen jako opevnění proti výbojům severních kmenů a jako severní hranice Římské říše, ale také jako místo, kde obchodníci při průchodu platili daně z prodeje. 

Zhruba od 9. století pak vedle sebe existovala dvě nezávislá království Skotska a Anglie, ke které bylo následně ve 13. století připojeno Knížectví velšské. Od roku 1603 byly Skotsko a Anglie (včetně Walesu) spojeny personální unií a roku 1707 se Zákonem o unii spojily v politické unii zvané Království Velké Británie.

V roce 1800 pak bylo oficiálně spojeno i Království Velké Británie s Irským královstvím, které bylo Anglií definitivně ovládnuto na konci 17. století. Po Irském povstání, nezávislosti a rozdělení Irska pak z Království Velké Británie a Irska vznikla dnešní podoba Spojeného království pod názvem Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Britské ostrovy Britům nestačily a v době portugalských a španělských zámořských objevů nemohli zůstat pozadu, proto začali rozšiřovat svůj vliv ve světě. Postupně Britové kolonizovali polovinu světa od částí Severní, Střední i Jižní Ameriky a ostrovů v Karibiku přes velkou část Afriky a oblasti Středního východu až po Austrálii, Nový Zéland, Indii, Srí Lanku, Barmu a další území v Jihovýchodní Asii i Oceánii. Tak se Spojené Království stalo impériem, nad nímž slunce nezapadalo

V průběhu 19. století začalo docházet k postupnému oslabování britské dominantní pozice ve světě. Na konci 19. století byl udělen status dominia a právo na samosprávu Kanadě, na začátku 20. století pak Austrálii, Novému Zélandu a Jihoafrické unii. Po druhé světové válce už pak bylo jasné, že impérium není do budoucna udržitelné, v průběhu druhé poloviny 20. století tedy nastala éra dekolonizace a došlo k osamostatnění i zbývajících zemí impéria.

Do dnešní doby si Británie uchovala 14 zámořských území, které nejsou integrální součástí Spojeného království, ale náleží pod suverenitu Britské koruny. Sem patří například Gibraltar, Falklandy či Bermudy.

Lidé

Spojené království obývá přibližně 60 miliónů lidí, přičemž většina obyvatel žije ve městech a asi čtyři pětiny všech obyvatel žijí v Anglii. Zejména díky své imperiální historii se Spojené království stalo domovem rozmanité směsice národů, kultur a náboženství. Největší etnickou skupinu tvoří Angličané, další jsou pak Velšané, Skotové, Irové, Židé a potomci obyvatel různých částí bývalého Britského impéria.

Nejvýznamnějším náboženstvím je ve Spojeném království křesťanství, zejména převažující anglikánství.

Svátky

Británie neslaví jako velké množství jiných zemí Den nezávislosti, naopak mnoho států slaví Den nezávislosti právě na Británii. Státní svátky se ve Spojeném království nazývají „bank holiday“, neboť jsou v těchto dnech všechny banky v zemi zavřené.

Jejich počet se liší v jednotlivých částech unie, Anglie a Wales mají 8 státních svátků za rok, Skotsko jich slaví 9 a Severní Irsko a ostrov Man se mohou pochlubit dokonce 10 státními svátky ročně. Přesto se ale jedná o poměrně malé počty státních svátků; jen pro srovnání, například obyvatelé České republiky si mohou ročně užít svátků 13. Rozložení alespoň těch základních svátků se od České republiky příliš neliší, jedná se mimo jiné o Vánoce, Velikonoce, Nový rok a 1. máj. V Severním Irsku je pochopitelně velmi důležitý Den svatého Patrika (St Patrick's Day; 17.3.), ve Skotsku pak Svátek svatého Ondřeje (St. Andrew's Day; 30.11.). 

Kromě oficiálních státních svátků se ve Spojeném království slaví také Svatý Valentýn, Svatojánská noc, Noc Guye Fawkese, kdy ohňostroje a pálení figurín Guye Fawkese připomínají neúspěšný pokus katolických vzbouřenců vyhodit do vzduchu parlament; dále pak Halloween či Den příměří, kdy se vzpomíná na padlé v obou světových válkách. Oslavovány jsou rovněž narozeniny královny Alžběty II. 

Kultura

O Britech se často říká, že jsou chladní, což můžeme považovat spíše za stereotyp, rozhodně se ve Spojeném království klade důraz na slušné vychování. Pozdravit a zeptat se, jak se druhé osobě daří, což je ostatně ta nejjednodušší forma smalltalku, je zde prostě základ. Samotnou esenci britství pak ilustruje nápis v jedné londýnské hospodě, který uvádí následující ceny piva: 

  • „Beer … £ 10“
  • „Beer, please … £ 8“
  • „Good evening, could I have one pint of beer, please? … from £ 3.10“

Kromě slušného vychování je pak také potřeba mít na paměti, že Spojené království je zemí multikulturní a pro Londýn to platí dvojnásob. Už okolo roku 1700 zde žili lidé pocházející z různých koutů světa: francouzští hugenoti, španělští a východoevropští židé, seveřané i Germáni, Maurové a další. Později sem začali přicházet lidé ze všech koutů impéria a ti všichni dali Británii její dnešní jedinečnou podobu. Gastronomické důsledky tohoto jsou nezpochybnitelné, vždyť v Londýně můžete ochutnat jídlo snad z každé země světa.

Jazyk

Spojené království, podobně jako například Spojené státy americké, nemá uzákoněný oficiální jazyk, de facto je jím angličtina, kterou se mluví na celých Britských ostrovech. Mezi další používané jazyky pak patří velština, skotská a irská gaelština a kornština, kterou se hovoří v Cornwallu. Druhým nejpoužívanějším jazykem po angličtině je ve Spojeném království polština.

Turismus

Spojené království navštívilo v roce 2015 lehce přes 36 milionů turistů, což z něj činí osmou nejnavštěvovanější turistickou destinaci na světě. Zatímco Londýn praská ve švech a při procházce na Oxford Street si budete přát, aby zde již byly zavedeny plánované pruhy pro rychlé a pomalé chodce, v jiných částech země při procházkách divokou přírodou sotva potkáte živáčka. Británie jednoduše nabízí každému něco od historických pamětihodností přes kulturní akce či výhodné nákupy až po nádhernou přírodu.

Díky obrovskému množství návštěvníků je cestovní ruch samozřejmě na vysoké úrovni a zřejmě neexistuje mnoho typů služeb, které byste zde nenalezli. 

Geografie

Spojené království se rozkládá na větší části Britských ostrovů, které kromě dvou hlavních ostrovů, Velké Británie a Irska, tvoří také velké množství menších ostrůvků. Severní Irsko je od Skotska odděleno Irským mořem.

Zatímco jih Spojeného království je převážně nížinatý, severu dominují hory a pahorkatiny. Skotská příroda je divoká a nespoutaná a nabízí nádhernou přírodu i protáhlá jezera zvaná loch. U nejznámějšího jezera Loch Ness si mohou návštěvníci počíhat na známou lochneskou příšeru Nessie. Ve Skotsku mimo jiné leží také nejvyšší hora Spojeného Království, Ben Nevis (1.343 metrů). Zatímco severozápadu Anglie dominují hory a jezera, velkou část Anglie tvoří roviny a nížiny a na jihozápadě nalezneme rozlehlá vřesoviště.

Chystáš se do Velké Británie?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele Kateřina S.
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.