Gruzie
Gruzie

Kultura a lidé v Gruzii

Historie v kostce

Území dnešní Gruzie bylo obýváno už v dávném pravěku. Dlouhá a spletitá historie země zahrnuje významný rok 326, kdy bylo oficiálně přijato křesťanství, a dále také zlatý věk vlády královny Tamar ve 12. století, kdy se Gruzie stala nejsilnější zemí v regionu. Novodobé dějiny Gruzie jsou úzce spjaty s ruskou nadvládou, která započala již koncem 18. století a byla provázena mnoha krvavými válkami. V roce 1918 byla na krátké 3 roky vyhlášena nezávislost země, než ji roku 1921 ukončila rudá armáda a Gruzie se tak stala součástí Stalinovy velmoci (pozn. Stalin byl Gruzínec a narodil se ve měste Gori). Následovalo několik dalších vojenských převratů, mimo jiné došlo i k vyhrocení situace v Abcházii, západní části Gruzie, která dodnes zůstává znepřáteleným územím.

Po mnohých masakrech a bojích situace v roce 2004 vyústila v tzv. Růžovou revoluci v čele s Michailem Saakašvilim. Dalším z mnoha převratů v průběhu křehkého období míru byla válka Jižní Osetie s Gruzií v roce 2008, během níž byla bombardována mnohá gruzínská města. Napjatá situace mezi Ruskem a Gruzií zůstává dodnes. Gruzínci jsou si vědomi své existenční závislosti na mnohem ekonomicky silnějším Rusku, a to vede k vzniku mnoha protiruských organizací. 

Lidé

Z celkového počtu 4,5 milionu obyvatel žije v Gruzii asi 83 % Gruzínců, zbytek obyvatelstva tvoří menšiny Arménů, Rusů a Azerů. Většina Gruzínců se hlásí k pravoslavné církvi. 

Gruzínci jsou vesměs velmi přátelští lidé, kteří jsou vyhlášení svou pohostinností. Ve většině míst se k vám jakožto k turistům z Evropy budou vřele hlásit a vyptávat se a často vás pozvou domů na čaj či oběd, případně nabídnou místo k přespání. Pokud budete jejich hosty, počítejte s nadstandardní péčí. V Gruzii platí pořekadlo „host do domu, bůh do domu“. 

Svátky

Vánoce se v Gruzii, stejně jako například v Rusku, slaví až po Novém roce, konkrétně 7. ledna. V období mezi Novým rokem a Vánocemi je tedy většinou zavřeno a nepracuje se. Mezi důležité státní svátky patří Den sjednocení, připomínající potlačení demonstrace proti Sovětskému svazu v Tbilisi v roce 1989, který připadá na 9. dubna, a Den nezávislosti, který Gruzínci slaví 26. května a připomínají si tak den, kdy byla v roce 1918 vyhlášena Gruzínská republika. 

Kultura

Gruzínský národ je na svou tvořivost patřičně hrdý. Velkou součást tradiční gruzínské kultury tvoří hudba a tanec. Tradiční vícehlasý mužský zpěv je možné slyšet na lokálních festivalech například ve Tbilisi, ale i v ostatních regionech. Nedílnou součástí zpěvu jsou také tance v krojích. Typickým je tzv. tanec dervišů (pozn. příznivci islámu), jehož účelem je dosažení jakéhosi náboženského transu.

Ve výtvarném umění má Gruzie historickou tradici především v křesťanských freskách, které jsou ozdobou mnoha historických budov a které hojně vznikaly v době mezi 11. a 13. stoletím.  

Jazyk

Úředním jazykem je gruzínština patřící do větve jihokavkazských jazyků. V Gruzii se bez problému domluvíte rusky, naopak s angličtinou či němčinou zde téměř nepochodíte. Při cestování v malých vesničkách je vhodné naučit se alespoň pár znaků gruzínské abecedy, jelikož nápisy na informačních tabulích jsou výhradně v gruzínském mchedruli, zřídkakdy lze narazit na azbuku, avšak latinka se téměř nevyskytuje. 

Minislovníček:

  • Dobrý den – Gamardžoba
  • Na shledanou – Nachvamdis
  • Děkuji – Madloba/Didi madloba
  • Ano/Ne – Diakh/Ara

Turismus

V posledních pár letech se Gruzie stala oblíbenou destinací tzv. baťůžkářů a horolezců, jednak proto, že je zde levno, a také proto, že kavkazské hory patří k jedněm z nejkrásnějších pohoří na světě. Drobné nepohodlí na cestě pěšky a při spaní pod širákem vám bude plně nahrazeno rozkvetlými horskými loukami, pětitisícovými vrcholy a ledovci. Při putování po svých občas narazíte na rozmary počasí, a to zejména v letních měsících, a sem tam budete muset hledat stezku ve špatně značeném terénu, jinak výlety do zdejších hor rozhodně stojí za to. Oblíbenými oblastmi pro horskou turistiku a horolezectví patří Svanetie a Kazbegi. 

Gruzie má co nabídnout i těm, kteří si potrpí spíše na památky. Města Tbilisi a Kutaisi oplývají mnoha krásnými starými budovami a muzei a po celé Gruzii jsou roztroušeny rozlehlé katedrály a staré kostely ze zlatého věku středověké gruzínské kultury. 

Geografie

Gruzie se rozkládá na pomezí Evropy a Asie. Ze západní strany ji omývá Černé moře, ze severu je obklopena pohořím Velkého Kavkazu, z jihu pohořím Malého Kavkazu, východní část sousedí s Ázerbájdžánem. Rozlohou je Gruzie podobná Česku (asi 70.000 km²). Podstatná část území Gruzie je hornatá, 44 % celkové rozlohy země tvoří lesy, nejvyšším bodem je hora Šchara (5.201 m). 

Administrativně je Gruzie rozdělena na 12 regionů včetně znepřátelené Abcházie na západě země přihranicích s Ruskem. Na severozápadě leží turisticky významný region Samegrelo-Zemo Svaneti, v němž se nachází horská oblast Svanetie. V centru západní Gruzie je historicky velmi významný kraj  Imereti, jehož hlavním městem je druhé největší gruzínské město Kutaisi. Za hřebenem Likhi leží region Šida-Kartli s městem Gori, kde se narodil Stalin a kde se také nachází území dnešní Osetie, která je mimo kontrolu gruzínské vlády. Nejúrodnějším je region Kachetie, významná oblast zejména vinařského zemědělství. 

Chystáš se do Gruzie?

Naplánuj svou cestu raz dva
Avatar uživatele Romana Mišnerová
naposledy aktualizováno 01. 01. 2021

0 komentářů

Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.